Nieuws

toevlucht Utrecht – onder protest!

HomealgemeenVeelgestelde vragen over De Toevlucht

Veelgestelde vragen over De Toevlucht

Wat is De Toevlucht?
Toevlucht geeft nachtopvang aan ongedocumenteerde mannen die niet meer of nog niet kunnen verblijven in een AZC. Dit doen zij in goed overleg en in opdracht van de gemeente Utrecht. De organisatie Vluchtelingwerk begeleidt gasten van De Toevlucht met hun asielprocedure of voorbereiding op terugkeer naar land van herkomst. De nachtopvang wordt gerund door vrijwilligers en twee betaalde medewerkers met een coördinerende functie. In ruim 5 jaar tijd zijn bij De Toevlucht geen incidenten geweest.

Wat is de doelgroep van de Toevlucht?
Gezonde ongedocumenteerde mannen van buiten Europa, die geen recht meer hebben op opvang in een AZC, of een alternatieve plek en die binding hebben met de stad Utrecht.
Medewerking aan begeleiding is een voorwaarde, waarbij wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een asielprocedure of terugkeer.
Mensen die ziek zijn, veel aandacht nodig hebben, verslaafd zijn of gedragsproblemen hebben komen niet bij Toevlucht. We willen een veilige plek zijn voor de gasten, de vrijwilligers en de omgeving.

Wat gebeurt er met de bezoekers tijdens/ na de Toevlucht?
In de periode van verblijf in de Toevlucht wordt onderzocht wat iemands situatie en perspectief is en wanneer daar helderheid over is stromen gasten meestal door naar 24 uursvoorziening. Vanuit daar wordt verder gewerkt aan legaliseren verblijf dan wel terugkeer. Mensen hebben in eerste instantie recht hebben op drie maanden opvang, dat kan worden verlengd. 80% van de gasten stroomt binnen 6 maanden door.

Wanneer is De Toevlucht open?
De doelgroep van De Toevlucht is alleen ’s avonds en ’s nachts aanwezig. Door de weeks tussen 20.00 en 08.30 uur en in het weekend tussen 20.00u en 9.00u. In het weekend is Toevlucht soms in de ochtend wat langer open, als de vrijwilligers daar gelegenheid toe hebben. Dat biedt de gasten ruimte om een keer uit te slapen. Bij aankomst gaan de gasten direct naar binnen en eenmaal binnen is de regel dat ze niet meer naar buiten gaan.

Wat doen mensen bij De Toevlucht?
Om 20.00 uur gaat de Toevlucht open en komen de gasten binnen. Er wordt door vrijwilligers met de gasten gesproken of spelletjes gespeeld en vervolgens gaan de gasten naar bed. Er zijn altijd twee vrijwilligers van de Toevlucht aanwezig.

Waar zijn de gasten van De Toevlucht overdag?
De Toevlucht is overdag gesloten en dan verblijven de meeste personen bij verschillende vormen van dagopvang in de stad. Veelal verblijven deze mensen bij dagopvang van Villa Vrede in Hoograven, waar de gasten activiteiten hebben, of in hun eigen netwerk. Een aantal gasten bezoekt, ook nu al, overdag soms Huis van Vrede.

Hoe gaat De Toevlucht om met overlast en klachten?
Voor de gasten is het duidelijk dat het veroorzaken van overlast consequenties kan hebben voor toelating tot de Toevlucht. We zijn zeer alert op signalen van overlast van omwonenden. De ervaring van de afgelopen 5 jaar leert ons dat er vrijwel geen overlast ontstaat.

Wat als er toch iets gebeurt?
’s avonds en ’s nachts kunt u bellen met het nachtnummer van De Toevlucht. Het nachtnummer wordt nog voor de verhuizing van De Toevlucht naar het pand bekend gemaakt.
Tijdens kantoortijden is de Toevlucht bereikbaar via het nummer 0652505137 of 0651038019 of per mail op winteropvangutrecht@gmail.com. U kunt ook altijd contact zoeken met het wijkbureau via 14030.
Bij een spoedeisende situatie belt u de politie.

Wie is het aanspreekpunt voor de buurt?
In het pand wordt een kleine woning gecreëerd voor een beheerder. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de buurt. Verder is er elke nacht een slaapwacht van de Toevlucht aanwezig.

Mag er alcohol of drugs worden gebruikt?
Nee, niet in het pand en ook niet buiten voor de ingang. Mensen die verslaafd zijn komen niet bij Toevlucht.

Wanneer gaat De Toevlucht er in?
Na de verbouwing, waarschijnlijk voorjaar 2020.

Wat is er al besloten over de verhuizing van De Toevlucht?
De Toevlucht komt naar dit pand. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit besloten. Het past binnen de bestemming van het pand. De gemeente en Toevlucht gaan graag met u in gesprek over eventuele zorgen en maatregelen die kunnen helpen om die weg te nemen.

Waarom is gekozen voor dit pand?
De Toevlucht zocht met spoed een nieuwe plek, omdat de huur op de huidige locatie afloopt. Er is in de hele stad gekeken naar panden met de juiste bestemming. Er zijn geen andere panden die daaraan voldoen en die ook nog aansluiten bij de ruimtebehoefte van De Toevlucht. Dat geldt wel voor dit pand. Daarnaast is er ook gekeken naar panden waar een combinatie met een andere huurder gemaakt kan worden, die meerwaarde voor de buurt oplevert.

Hoe komen de bezoekers bij het pand?
Lopend of met de fiets.

Waar kan ik terecht voor vragen of meer informatie?
Wilt u meer weten over de Toevlucht, dan kunt u:

  • Kijken op de website: https://toevluchtutrecht.nl/
  • Bellen tijdens kantoortijden met nummer 0652505137 of 0651038019.
  • Mailen met de coördinator van de Toevlucht: winteropvangutrecht@gmail.com

    Wilt u contact met de gemeente, dan kunt u:
  • Bellen tijdens kantoortijden met nummer 14030 en vragen naar Jan Braat, senior beleidsadviseur Asiel en Integratie of het wijkbureau Zuidwest
  • Mailen naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Written by

Sinds 20 december 2013 is in Utrecht een initiatief gestart om een groep ongedocumenteerde mannen in de stad een slaapplaats te bieden. Dit is tijdelijk en onder protest.