Privacy verklaring

De Toevlucht, gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wegens de privacy van de opvanglocatie, publiceert De Toevlucht haar adresgegevens niet online. De Toevlucht is goed bereikbaar via mail of telefoon. Per mail is de Toevlucht te bereiken via info@toevluchtutrecht.nl en telefonisch  via 0652505137.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Toevlucht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (inschrijving nieuwsbrief of donatie aan De Toevlucht) omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toevluchtutrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Toevlucht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze nieuwsbrief
 2. Het afhandelen van jouw donatie via Mollie
 3. Contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw reactie via ons contactformulier.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Toevlucht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 1. Verzenden van onze nieuwsbrief
  Wij mogen alleen nieuwsbrieven sturen wanneer jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Bij aanmelding geef je door je mailadres in te vullen en de betreffende knoppen aan te vinken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. De Toevlucht bewaart je e-mailadres zo lang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief is de mogelijkheid om je uit te schrijven. Jouw mailadres wordt dan direct uit onze database verwijderd. Je kunt ook een mail sturen naar info@toevluchtutrecht.nl met het verzoek je uit te schrijven.
 2. Donatie via Mollie
  Als je een donatie geeft aan De Toevlucht, worden jouw gegevens verwerkt door Mollie. De privacyverklaring van Mollie vind je hier.
 3. Contact naar aanleiding van contactformulier
  De Toevlucht bewaart je e-mailadres om contact met je op te nemen wanneer je ons contactformulier hebt ingevuld niet langer dan strikt nodig is. Je kunt een mail sturen naar info@toevluchtutrecht.nl met het verzoek je uit te schrijven. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Toevlucht verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Toevlucht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Toevlucht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@toevluchtutrecht.nl.

De Toevlucht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Toevlucht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toevluchtutrecht.nl