Protest

Geef een stem aan hen die geen stem mogen hebben in Utrecht. Demonstreer mee!

HomeProtest

15 mei - Demonstratie op het stadhuisplein in Utrecht

Het thema van onze demonstratie is: BED BROOD EN BAD VOOR IEDEREEN IN ONZE STAD!

(in navolging van de uitspraak van de Europese Commissie en onze burgemeester van Zanen)

Nachtwachten van Toevlucht waken al 5 maanden lang, iedere nacht om een sobere opvang te bieden aan ongedocumenteerde mannen in onze stad. Voor deze mannen is geen plek. We bieden tot 1 juni bed en brood en demonstreren voor een structurele oplossing met bed, bad en brood voor deze mannen!

1 juni sluit de opvang, als er geen ondersteuning komt voor een structurele oplossing.
Uitspraak van een nachtwacht:

“We  zitten al meer dan 150 nachten te waken bij de opvang voor deze mannen, ligt u er wel eens wakker van? Wij willen niet dat deze mannen op straat komen te staan!”

Meld je hier aan!

Luister naar hun verhaal en demonstreer mee!

We willen een vreedzaam protest op 15 mei, waarin we de gemeente Utrecht de steun aan deze mannen met zoveel mogelijk mensen willen laten zien.

Vóór dit protest is de raadsvergadering bezig van de nieuwe gemeenteraad; we hopen met hen in gesprek te kunnen en aan te geven hoe benard de situatie is.

 

Programma:
18.45 uur verzamelen stadhuisplein
19.00 uur demonstratie
19.15 uur wake

plaatje

Geef een stem aan hen die geen stem mogen hebben in Utrecht. Teken de petitie van Toevlucht‎!

ongedocumenteerdeplusonderdak

Wij, inwoners van Utrecht, vinden het een teken van beschaving dat we onderdak bieden aan mensen die hun toevlucht hebben gezocht in ons land, Ook voor mensen die zijn uitgeprocedeerd, geen papieren meer hebben en niet terug kunnen naar hun land van herkomst.
We delen de mening van onze burgemeester dat het een teken van beschaving is dat zij onderdak hebben en te eten.
We roepen onze burgemeester op om deze mensen niet op straat te laten staan, maar onderdak te bieden, zelfs als de staatssecretaris dat geen goed idee vindt.

[emailpetition id=”1″]

Deze mensen hebben de petitie al ondertekend:

[signaturelist id=”1″]