Over de stichting

Missie

De doelstelling van de stichting is het bieden van een veilig verblijf voor ongedocumenteerde mensen in de Utrechtse samenleving en verder al dat te doen dat hiermee in de ruimste zin verband houdt. Daarnaast stimuleert de stichting de bewustwording op het gebied van mensenrechten en migratie.

De stichting probeert het doel onder meer te bereiken door:

  1. het in standhouden van een opvang;
  2. het verschaffen van voor de doelgroep aangegeven noodzakelijke middelen passend bij voornoemde onder 1.;
  3. het creëren van bewustwording op het gebied van mensenrechten en migratie;
  4. het samenwerken met andere organisaties en instellingen;
  5. het verwerven van financiële en andere middelen.

Financieel

Stichting De Toevlucht houdt de opvang draaiende door financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht en ontvangt zo nu en dan ook giften. Stichting De Toevlucht is sinds 2015 een ANBI-instelling.
De kosten van de opvang worden voornamelijk betaald uit de financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht en voor een klein deel uit giften. De bestuursaansprakelijkheid is verzekerd via de Domstad-polis van de gemeente.

Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag van 2023 vind je hier:

AVG
We voldoen aan de regels van ANBI. De privacy gegevens zijn hier te raadplegen.

Doneren?
Hartelijk bedankt dat je een donatie wilt geven aan De Toevlucht.

Naam: Stichting De Toevlucht
IBAN: NL 68 RABO 0143 2589 07
KVK nummer: 59417625
RSIN: 8534.72.245

Bedrag

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van stichting De Toevlucht is in handen van de vrijwilligerscoördinator Ageeth Weelink en de gastencoördinator Stefan van Maurik. Zij zijn beiden in vaste dienst bij het Leger des Heils. De vrijwilligerscoördinator organiseert de inzet van vrijwilligers en zorgt ervoor dat er drie vrijwilligersdiensten per dag opgevuld worden. De dagelijkse inzet van de vrijwilligers vertegenwoordigt zowel letterlijk als figuurlijk een enorme waarde voor de stichting. De gastencoördinator neemt namens De Toevlucht plaats in het Aanmeldloket en is de schakel tussen de diverse vluchtelingenorganisaties en de gasten van De Toevlucht.

Bestuur en Raad van Advies

Stichting De Toevlucht wordt geleid door het bestuur, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door een Raad van Advies. Hieronder stellen we het bestuur en de raad graag aan je voor.

Bestuur
Johannes Oosterbroek – Voorzitter
Annetoos Struik – Secretaris
Bert Belle – Penningmeester
Mirjam Verschoof – Lid

Raad van Advies
Rutger Oolbekkink