Opvang ongedocumenteerden blij met toezegging Teeven

Opvang ongedocumenteerden blij met toezegging Teeven

De Toevlucht Utrecht, het initiatief van enkele leden van Utrechtse kerken om ongedocumenteerde mannen een slaapplek te bieden, reageert verheugd op de toezegging van staatssecretaris Teeven. De staatsecretaris gaf aan dat hij toch geld beschikbaar stelt aan gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden. Teeven heeft overleg gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en daarin heeft hij gezegd dat hij “in voorkomende gevallen” een financiële tegemoetkoming wil doen “die in tijd beperkt is”.

Sinds 20 december 2013 worden in Utrecht tientallen ongedocumenteerde mannen opgevangen op initiatief van verschillende kerken. Deze mannen stonden op straat en er werd voor hen geen bed, bad en brood geregeld. Het initiatief, De Toevlucht, heeft geleid tot veel samenwerking met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Zij realiseren samen de opvang, vrijwillig en met steun van kerken en veel giften. Er is inmiddels ook goede samenwerking met de gemeente Utrecht die De Toevlucht financieel steunt. De Toevlucht heeft zo een beweging tot stand gebracht die breed wordt gedragen door de samenleving.

De Utrechtse opvang draait met grote inzet van vrijwilligers. Vorige winter waren er meer dan 100 vrijwilligers betrokken. Nu De Toevlucht onderdak heeft gevonden bij het Leger des Heils redden ze het met 40 vrijwilligers. De helft van hen is vanaf de start al betrokken: het commitment van de vrijwilligers is dus enorm. De hulp die De Toevlucht biedt is voor acute nood: bed, bad en brood. Maar doordat  wordt voorzien in die eerste levensbehoefte, zien de vrijwilligers dat de  mannen ruimte hebben om na te denken over hun verdere toekomst.  Dit maakt dat ze een nieuwe stap kunnen zetten, wat zorgt voor doorstroom. Inmiddels is er ook een samenwerking met Vluchtelingenwerk, dat mannen begeleid. Zeker 25% van de mannen stroomt succesvol door.

De Toevlucht was tot  de zomer van 2014 onder protest, maar na een demonstratie op het stadhuisplein heeft de gemeente Utrecht haar steun toegezegd. Tot nu toe wilde Teeven geen gehoor geven aan een uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. In deze uitspraak staat dat de Nederlandse overheid verplicht is om uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak, kleding en voedsel te bieden, zodat zij niet op straat terechtkomen.

In De Toevlucht staan nu 24 bedden, en per nacht slapen daar zo’n 15-20 mensen in die opvang. In totaal heeft het initiatief het afgelopen jaar ongeveer 80 mensen opvang geboden. Veel van hen zijn korte tijd in de opvang, sommigen langere tijd. Op dit moment blijft de opvang in ieder geval tot juli 2015 bestaan in een oude locatie van het Leger des Heils.
 Stichting De Toevlucht hoopt, nu Teeven deze eerste stap heeft gezet, dat er meer ondersteuning komt voor het initiatief. Zodat de ongedocumenteerde mannen een meer menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Ander nieuws

10 jaar Toevlucht

Interview Ageeth Weelink Al tien jaar vangt De Toevlucht in Kanaleneiland ongedocumenteerden op: ‘Zó belangrijk om het menselijke te blijven zien’. De Toevlucht bestond op

Lees verder »