Info

Toevlucht is een opvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht. We zijn gestart in december 2013. ‘Onder protest’ omdat er voor deze mannen geen slaapplaats was en we vonden het onmenselijk dat zij op straat moesten slapen. We wilden hen een opvang bieden tijdens de wintermaanden.

Met steun van veel kerken en andere betrokkenen en ongelooflijk veel inzet van vrijwilligers is dat gelukt.
Zelfs met de inzet van hun eigen nachtrust, omdat we moesten waken, hebben vrijwilligers dit mogelijk gemaakt.
Het was heel bijzonder dat we steeds weer op het juiste moment de benodigde middelen en inzet kregen!

Na een demonstratie in mei 2014 op het stadhuisplein heeft de gemeente Utrecht haar steun toegezegd.
We zijn verhuisd naar een locatie van het Leger des Heils. Toevlucht blijft, zo lang dat nodig is en mogelijk blijft, opvang bieden aan deze mannen zonder andere verblijfsmogelijkheden

Doneren

Met donaties kunnen we onze vrijwilligers af en toe een blijk van waardering geven en kunnen we onze PR-kosten betalen. Je bijdragen zijn van harte welkom. Wil je ons werk steunen? Maak je gift dan over naar Rekening NL 68 RABO 0143 2589 07 van St. De Toevlucht Utrecht.

Dankjewel!

Wat voor mannen slapen bij Toevlucht?

Er slapen mannen van buiten de EU bij Toevlucht. Ze hebben geen verblijfsvergunning en ze komen tot nu toe via Stil en Vluchtelingenwerk en een paar via de Sleep Inn.

Hoe gaat het tot nu toe?

Toevlucht is begonnen in een soort grote gymzaal, met allerlei matrassen op de grond. Het initiatief kwam vanuit verschillende kerken en veel vrijwilligers. Na een protest op 15 mei 2014 heeft de gemeente Utrecht besloten de opvang te steunen. De Toevlucht is in 2014 verhuisd naar een oude locatie van het Leger des Heils in Oudwijk. Onze gasten worden door derden begeleid in de hoop dat mede daardoor hun situatie zal verbeteren. De toezegging van staatssecretaris Teeven om te betalen voor Brood, Bad en Bed is een mooie steun in de rug voor onze opvang.