SchrijverToevlucht

HomeArtikelen geplaatst door Toevlucht

Veelgestelde vragen over De Toevlucht

Wat is De Toevlucht?
Toevlucht geeft nachtopvang aan ongedocumenteerde mannen die niet meer of nog niet kunnen verblijven in een AZC. Dit doen zij in goed overleg en in opdracht van de gemeente Utrecht. De organisatie Vluchtelingwerk begeleidt gasten van De Toevlucht met hun asielprocedure of voorbereiding op terugkeer naar land van herkomst. De nachtopvang wordt gerund door vrijwilligers en twee betaalde medewerkers met een coördinerende functie. In ruim 5 jaar tijd zijn bij De Toevlucht geen incidenten geweest.

Wat is de doelgroep van de Toevlucht?
Gezonde ongedocumenteerde mannen van buiten Europa, die geen recht meer hebben op opvang in een AZC, of een alternatieve plek en die binding hebben met de stad Utrecht.
Medewerking aan begeleiding is een voorwaarde, waarbij wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een asielprocedure of terugkeer.
Mensen die ziek zijn, veel aandacht nodig hebben, verslaafd zijn of gedragsproblemen hebben komen niet bij Toevlucht. We willen een veilige plek zijn voor de gasten, de vrijwilligers en de omgeving.

Wat gebeurt er met de bezoekers tijdens/ na de Toevlucht?
In de periode van verblijf in de Toevlucht wordt onderzocht wat iemands situatie en perspectief is en wanneer daar helderheid over is stromen gasten meestal door naar 24 uursvoorziening. Vanuit daar wordt verder gewerkt aan legaliseren verblijf dan wel terugkeer. Mensen hebben in eerste instantie recht hebben op drie maanden opvang, dat kan worden verlengd. 80% van de gasten stroomt binnen 6 maanden door.

Wanneer is De Toevlucht open?
De doelgroep van De Toevlucht is alleen ’s avonds en ’s nachts aanwezig. Door de weeks tussen 20.00 en 08.30 uur en in het weekend tussen 20.00u en 9.00u. In het weekend is Toevlucht soms in de ochtend wat langer open, als de vrijwilligers daar gelegenheid toe hebben. Dat biedt de gasten ruimte om een keer uit te slapen. Bij aankomst gaan de gasten direct naar binnen en eenmaal binnen is de regel dat ze niet meer naar buiten gaan.

Wat doen mensen bij De Toevlucht?
Om 20.00 uur gaat de Toevlucht open en komen de gasten binnen. Er wordt door vrijwilligers met de gasten gesproken of spelletjes gespeeld en vervolgens gaan de gasten naar bed. Er zijn altijd twee vrijwilligers van de Toevlucht aanwezig.

Waar zijn de gasten van De Toevlucht overdag?
De Toevlucht is overdag gesloten en dan verblijven de meeste personen bij verschillende vormen van dagopvang in de stad. Veelal verblijven deze mensen bij dagopvang van Villa Vrede in Hoograven, waar de gasten activiteiten hebben, of in hun eigen netwerk. Een aantal gasten bezoekt, ook nu al, overdag soms Huis van Vrede.

Hoe gaat De Toevlucht om met overlast en klachten?
Voor de gasten is het duidelijk dat het veroorzaken van overlast consequenties kan hebben voor toelating tot de Toevlucht. We zijn zeer alert op signalen van overlast van omwonenden. De ervaring van de afgelopen 5 jaar leert ons dat er vrijwel geen overlast ontstaat.

Wat als er toch iets gebeurt?
’s avonds en ’s nachts kunt u bellen met het nachtnummer van De Toevlucht. Het nachtnummer wordt nog voor de verhuizing van De Toevlucht naar het pand bekend gemaakt.
Tijdens kantoortijden is de Toevlucht bereikbaar via het nummer 0652505137 of 0651038019 of per mail op winteropvangutrecht@gmail.com. U kunt ook altijd contact zoeken met het wijkbureau via 14030.
Bij een spoedeisende situatie belt u de politie.

Wie is het aanspreekpunt voor de buurt?
In het pand wordt een kleine woning gecreëerd voor een beheerder. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de buurt. Verder is er elke nacht een slaapwacht van de Toevlucht aanwezig.

Mag er alcohol of drugs worden gebruikt?
Nee, niet in het pand en ook niet buiten voor de ingang. Mensen die verslaafd zijn komen niet bij Toevlucht.

Wanneer gaat De Toevlucht er in?
Na de verbouwing, waarschijnlijk voorjaar 2020.

Wat is er al besloten over de verhuizing van De Toevlucht?
De Toevlucht komt naar dit pand. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit besloten. Het past binnen de bestemming van het pand. De gemeente en Toevlucht gaan graag met u in gesprek over eventuele zorgen en maatregelen die kunnen helpen om die weg te nemen.

Waarom is gekozen voor dit pand?
De Toevlucht zocht met spoed een nieuwe plek, omdat de huur op de huidige locatie afloopt. Er is in de hele stad gekeken naar panden met de juiste bestemming. Er zijn geen andere panden die daaraan voldoen en die ook nog aansluiten bij de ruimtebehoefte van De Toevlucht. Dat geldt wel voor dit pand. Daarnaast is er ook gekeken naar panden waar een combinatie met een andere huurder gemaakt kan worden, die meerwaarde voor de buurt oplevert.

Hoe komen de bezoekers bij het pand?
Lopend of met de fiets.

Waar kan ik terecht voor vragen of meer informatie?
Wilt u meer weten over de Toevlucht, dan kunt u:

  • Kijken op de website: https://toevluchtutrecht.nl/
  • Bellen tijdens kantoortijden met nummer 0652505137 of 0651038019.
  • Mailen met de coördinator van de Toevlucht: winteropvangutrecht@gmail.com

    Wilt u contact met de gemeente, dan kunt u:
  • Bellen tijdens kantoortijden met nummer 14030 en vragen naar Jan Braat, senior beleidsadviseur Asiel en Integratie of het wijkbureau Zuidwest
  • Mailen naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl
Lees verder

Toevlucht is verhuisd

31 oktober is Toevlucht verhuisd. We hebben een mooie nieuwe plek in het centrum van de stad waar we op onze derde locatie Toevlucht weer een vervolg geven. We zijn blij met deze nieuwe plek en ook dat we op deze plek weer op de samenwerking met het Leger des Heils kunnen rekenen!

Lees verder

Gezocht: vrijwilligers voor de Toevlucht!

We zoeken vrijwilligers (m/v) die mee willen werken aan de opvang voor ongedocumenteerde mannen in onze stad. Als vrijwilliger werk je samen met een collega een dienst een keer per week of twee weken, van 20 uur in de avond tot 8 uur de volgende dag. Je zorgt voor een goede verloop van de opvang, de binnenkomst van de gasten, de koffie en thee die gezet wordt, een goede sfeer en een luisterend oor waar nodig. Tijdens de nacht kun je zelf ook gewoon slapen: je bed staat klaar!

Wij zoeken momenteel 3 à 4 mensen zodat we ons team weer op volle sterkte hebben. Heb jij interesse, dan horen we dat heel graag! Je kunt mailen naar winteropvangutrecht@gmail.com.

Ook als je vragen hebt kan je ons natuurlijk mailen!

Lees verder

Opvang ongedocumenteerden blij met toezegging Teeven

Toevlucht Utrecht, het initiatief van enkele leden van Utrechtse kerken om ongedocumenteerde mannen een slaapplek te bieden, reageert verheugd op de toezegging van staatssecretaris Teeven. De staatsecretaris gaf aan dat hij toch geld beschikbaar stelt aan gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden. Teeven heeft overleg gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en daarin heeft hij gezegd dat hij “in voorkomende gevallen” een financiële tegemoetkoming wil doen “die in tijd beperkt is”.

Sinds 20 december 2013 worden in Utrecht tientallen ongedocumenteerde mannen opgevangen op initiatief van verschillende kerken. Deze mannen stonden op straat en er werd voor hen geen bed, bad en brood geregeld. Het initiatief, Toevlucht, heeft geleid tot veel samenwerking met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Zij realiseren samen de opvang, vrijwillig en met steun van kerken en veel giften. Er is inmiddels ook goede samenwerking met de gemeente Utrecht die Toevlucht financieel steunt. Toevlucht heeft zo een beweging tot stand gebracht die breed wordt gedragen door de samenleving.

De Utrechtse opvang draait met grote inzet van vrijwilligers. Vorige winter waren er meer dan 100 vrijwilligers betrokken. Nu Toevlucht onderdak heeft gevonden bij het Leger des Heils redden ze het met 40 vrijwilligers. De helft van hen is vanaf de start al betrokken: het commitment van de vrijwilligers is dus enorm. De hulp die Toevlucht biedt is voor acute nood: bed, bad en brood. Maar doordat  wordt voorzien in die eerste levensbehoefte, zien de vrijwilligers dat de  mannen ruimte hebben om na te denken over hun verdere toekomst.  Dit maakt dat ze een nieuwe stap kunnen zetten, wat zorgt voor doorstroom. Inmiddels is er ook een samenwerking met Vluchtelingenwerk, dat mannen begeleid. Zeker 25% van de mannen stroomt succesvol door.

Toevlucht was tot  de zomer van 2014 onder protest, maar na een demonstratie op het stadhuisplein heeft de gemeente Utrecht haar steun toegezegd. Tot nu toe wilde Teeven geen gehoor geven aan een uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. In deze uitspraak staat dat de Nederlandse overheid verplicht is om uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak, kleding en voedsel te bieden, zodat zij niet op straat terechtkomen.

In Toevlucht staan nu 24 bedden, en per nacht slapen daar zo’n 15-20 mensen in die opvang. In totaal heeft het initiatief het afgelopen jaar ongeveer 80 mensen opvang geboden. Veel van hen zijn korte tijd in de opvang, sommigen langere tijd. Op dit moment blijft de opvang in ieder geval tot juli 2015 bestaan in een oude locatie van het Leger des Heils.
 Stichting Toevlucht hoopt, nu Teeven deze eerste stap heeft gezet, dat er meer ondersteuning komt voor het initiatief. Zodat de ongedocumenteerde mannen een meer menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Lees verder

Hoe nu verder?

De gemeente Utrecht heeft aan de opvang voor illegale vluchtelingen gevraagd of ze nog 15 dagen langer kunnen openblijven. De opvang in Utrecht zou eigenlijk op 1 september dicht gaan. “De komende veertien dagen zullen we daarom nog open zijn. Daarna gaan we dicht, of iemand moet ons blijven financieren”, laat woordvoerder van de opvang, Jan de Kruijf, weten.

Toevlucht, zoals de opvang heet, biedt al sinds december vorig jaar een ‘sobere’ opvang voor de zogenoemde ongedocumenteerde mannen in Utrecht. Deze mannen verblijven illegaal in Nederland en kunnen moeilijk op andere plekken terecht. In eerste instantie zou de opvang alleen plaatsvinden in de winter, na een succesvolle protestactie en diverse gesprekken met de gemeente werd besloten dat de opvang in ieder geval tot 1 september gegarandeerd zou worden en door de gemeente gefinancierd.

“Wij hebben regelmatig contact met de gemeente”, laat Kruijf weten. “Maar het is nog allerminst zeker dat er ook opvang is na 15 september. Wij hopen voor die tijd uitsluitsel te krijgen.” Kruijf laat wel weten dat hij denkt dat de gemeente op termijn ook opvang wil voor deze groep, maar hij weet niet of ze over twee weken met een zak geld zullen klaar staan.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Niet alleen in Utrecht wordt gesproken over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt het plan van de Amsterdamse burgemeester van der Laan om een zogeheten bed, bad en brood-regeling in te stellen voor deze groep vluchtelingen. Van der Laan wil dit wel alleen doen als Utrecht, Den Haag en Rotterdam meedoen. Hij is anders bang dat alle vluchtelingen naar Amsterdam trekken. Deze vorm van opvang druist in tegen het standpunt van staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris denk dat wanneer uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland opvang krijgen het asielsysteem failliet gaat.

Staatssecretaris Teeven wil ook wachten op een besluit van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de opvang voor illegalen. Dit besluit van de ministers is een reactie op het advies van het Europese Comité voor Sociale Rechten dat de uitgeprocedeerden recht hebben op eten, kleding en onderdak. De staatssecretaris wil niet op dit besluit, dat in oktober wordt verwacht, vooruitlopen.

10296675_671671382887267_7038403669206129013_n

 

(geschreven door DUIC, foto door Robert Oosterbroek)

Lees verder