Nieuws

toevlucht Utrecht – onder protest!

Homenieuws40 Dagen Tijd #5

40 Dagen Tijd #5

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

William Livingstone Wallace
(vertaling: Wim van der Zee)

paboy

Foto: Martijn van der Linden voor Strijdkreet

Written by

Sinds 20 december 2013 is in Utrecht een initiatief gestart om een groep ongedocumenteerde mannen in de stad een slaapplaats te bieden. Dit is tijdelijk en onder protest.