Nieuwe locatie gezocht

HomeMeehelpenNieuwe locatie gezocht

Februari 2017

Beste lezer/ betrokkene bij De Toevlucht,

Toevlucht zoekt een nieuwe plek! Kun je ons helpen?
Sinds 2,5 jaar is Toevlucht ondergebracht bij het Leger des Heils in de Oudwijkerveldstraat. De voorbereidingen voor de sloop van het huidige pand en de bouw van een nieuw pand zijn ver gevorderd. We verwachten eind 2017 te moeten verhuizen. Daarom zoeken we met spoed een nieuw onderkomen. Heb je ideeën, neem dan voor eind april contact op met ons.

Nog even over Toevlucht
Toevlucht bestaat sinds december 2013. Een half jaar lang sliepen 30 mannen op matrassen op de grond in een leegstaande kerkzaal in Tuindorp Oost. Vanaf de zomer van 2014 konden ze terecht bij het Leger des Heils, met vier mannen op een kamer. Inmiddels hebben we ruim 250 mannen een onderdak mogen geven. Bed, bad en brood. En meer: aandacht, tijd om na te denken, goed gezelschap. Iedere nacht slapen en ontbijten er ca. 24 ongedocumenteerde mannen en zijn er twee vrijwilligers die hen ontvangen en de opvang coördineren. De mannen verblijven, meestal voor een korte tijd bij ons en vinden daarnaar weer ander onderdak of stromen door naar een andere opvangplek. In Utrecht krijgt 60% van de mensen in de opvanglocaties alsnog opnieuw asiel. Voor ons een bewijs dat Toevlucht recht van bestaan heeft.

Waar zoeken we naar?
Een plek waar ca. 30 mannen kunnen overnachten, goed bereikbaar. Niet alleen voor de gasten, maar ook voor de vrijwilligers. (Te) voorzien van sanitair – een aantal douches en toiletten – en een bescheiden keuken, een plek voor wasmachines en een ruimte voor nachtwachten. Omdat Toevlucht werkt met vrijwilligers is een plek in de buurt van professionele hulpverleners een pre.

Toevlucht 3.0
Bij iedere nieuwe locatie heeft Toevlucht zich weer opnieuw uitgevonden en aangepast. Dat zal ook deze keer gebeuren. Alle ideeën over mogelijke locaties zijn daarom welkom. Ook als je niet zeker weet of het past, als het gedeeld moet worden met anderen of veel te groot is. Misschien levert het wel iets heel goeds op. Alvast bedankt.

Namens gasten, vrijwilligers en bestuur van Toevlucht

Jan de Kruijf (secretaris) ftjmdk@gmail.com, 06 40 74 40 16
Rutger Oolbekkink (voorzitter), Roolbekkink@gmail.com 06 55 11 28 36