SchrijverToevlucht

HomeArtikelen geplaatst door Toevlucht (Page 2)

15 mei 2014

De demonstratie van Toevlucht op het stadhuisplein. Honderden mensen komen om hun steun te betuigen aan onze mannen. Ons spreekgestoelte is een bed, getekend met handtekeningen van gasten en vrijwilligers. Verschillende politici betreden het bed, van waaraf ze hun mening geven over het sluiten van Toevlucht, dat op 18 mei zal moeten gebeuren.

Lees verder

DEMONSTRATIE 15 MEI

15 mei  – Demonstratie op het stadhuisplein in Utrecht

Het thema van onze demonstratie is: BED BAD EN BROOD VOOR IEDEREEN IN ONZE STAD!
(in navolging van de uitspraak van de Europese Commissie en onze burgemeester van Zanen)

Nachtwachten van Toevlucht waken al 5 maanden lang, iedere nacht om een sobere opvang te bieden aan ongedocumenteerde mannen in onze stad.
Voor deze mannen is geen plek. We bieden tot 1 juni bed en brood en demonstreren voor een structurele oplossing met bed, bad en brood voor deze mannen!

1 juni sluit de opvang, als er geen ondersteuning komt voor een structurele oplossing.
Uitspraak van een nachtwacht:

“We  zitten al meer dan 150 nachten te waken bij de opvang voor deze mannen, ligt u er wel eens wakker van? Wij willen niet dat deze mannen op straat komen te staan!”

Luister naar hun verhaal en demonstreer mee!

We willen een vreedzaam protest op 15 mei, waarin we de gemeente Utrecht de steun aan deze mannen met zoveel mogelijk mensen willen laten zien.
Tijdens dit protest is de raadsvergadering bezig van de nieuwe gemeenteraad; we hopen met hen in gesprek te kunnen en aan te geven hoe benard de situatie is.

PROGRAMMA
19.00 uur verzamelen stadhuisplein
19.15 uur wake
19.30 uur demonstratie

plaatje

Lees verder

40 Dagen Tijd #5

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

William Livingstone Wallace
(vertaling: Wim van der Zee)

paboy

Foto: Martijn van der Linden voor Strijdkreet

Lees verder

40 Dagen Tijd #4

Plek

Alles wat  ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.

Die stem is mijn bestemming
die woorden zijn mijn doel
achter mijn beklemming
leeft een diep gevoel
een ongehoord verlangen
dat zachtjes naar me wenkt
en fluistert:
laat je niet zo leiden
door wat een ander van je denkt.

Dus ik hoef niet aan te komen
met wat ik kan en wat ik doe
ik hoef niet uit te leggen
man, ik ben zo moe
niet reserveren, niet beleggen
geld speelt geen rol
en niemand zal er zeggen:
sorry: het is vol.

Dat is wat ik zoek
een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.

Kees van der Zwaard

_DSC52932kleur copy

Lees verder

40 Dagen Tijd

Deze zondag een gedicht van Wislawa Szymborka.

Enkele mensen

Enkele mensen op de vlucht voor enkele mensen
in een of ander land onder de zon en enkele wolken.

Ze laten achter wat van hen is, een of ander alles,
bezaaide velden, enkele kippen en honden,
spiegeltjes waarin nu het vuur zich spiegelt.

Voor hen ligt een of andere weg die nooit de goede is,
altijd de verkeerde brug over een rivier die vreemd roze kleurt,
ergens in de buurt schoten, dichterbij of verder weg,
in de lucht een of ander vliegtuig dat wat rondcirkelt.

Er zal wel iets gebeuren, alleen waar en wat.
Iemand zal hun tegemoet komen, alleen wanneer en wie,
in hoeveel gedaanten en met welke bedoelingen.
Als hij kan kiezen
wil hij misschien geen vijand zijn
en zal hij hen in een of ander leven laten.

_DSC3654 copy

Lees verder